Menu Tickets
Terug naar Veelgestelde vragen

Op Elfia zien wij je graag leuk verkleed verschijnen en bij sommige van deze mooie kostuums horen ook wel eens (nep) wapens.

Er zijn echter een aantal belangrijke wapen regels waar je rekening mee moet houden:

Airsoft of Paintball wapens zijn TEN STRENGSTE VERBODEN op Elfia. Airsoft wapens zijn vaak replica’s van echte wapens en vrijwel niet van echt te onderscheiden. Airsoft wapens zijn bij wet enkel toegestaan op daarvoor aangemerkte terreinen welke zijn aangemeld bij de Nederlandse Airsoft vereniging. De kasteel organisatie en Elfia zijn hiervoor niet aangemerkt. Dit geldt ook voor wapens zonder munitie of batterijen. Bezoekers met Airsoft wapens zullen worden geweigerd bij de entree en eventueel van het terrein worden verwijderd. Wil je een nep ‘vuurwapen’ meenemen als een kostuum onderdeel, zorg er dan voor dat dit wapen op afstand te herkennen is als nep wapen en voorzie de loop van een gele of oranje dop.

Scherpe steekwapens zijn NIET toegestaan op Elfia. Steekwapens mogen alleen worden gedragen als ze echt bot zijn (gemaakt). Het vervoeren van steek-en slagwapens en van bogen op de openbare weg van en naar het evenementen terrein mag alleen plaatsvinden mits de genoemde wapens goed zijn ingepakt zijn en er minimaal drie handelingen nodig zijn om deze uit te pakken.
Nerf wapens zijn toegestaan op Elfia en bezoekers mogen vrij met deze wapens rondlopen op het evenemententerrein.
Wapens die gemaakt zijn van rubber en/of latex (voor LARP, Roleplay etc.) zijn toegestaan.

Wapens gekocht op Elfia moeten ten alle tijde in de verpakking blijven. Je kan deze gekochte wapens in verpakking bij souvenirs & lockers laten opbergen. De politie controleert regelmatig zichtbaar en onzichtbaar op deze wapens. Als koper ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze wet.

De beveiliging en terreinorganisatie hebben in alle gevallen het laatste woord in het al dan niet toestaan van wapens.
Het gebruik van wapens mag alleen onder deskundig toezicht gebeuren en op minimaal 5 meter afstand van het publiek.
Het schieten met een (kruis)boog mag alleen onder deskundig toezicht gebeuren op de daartoe aangewezen schietbanen.
Verkoop van stompe steek-en slagwapens zonder scherpe snijvlakken is toegestaan mits de wapens een historisch karakter dragen (ouder dan de 20e eeuw) of een duidelijk Fantasy karakter hebben. Onder dezelfde voorwaarden is ook de verkoop van (kruis)bogen toegestaan. Verkoop van vuurwapens is niet toegestaan.