Menu Tickets
Terug naar Veelgestelde vragen

Op Elfia zien wij je graag leuk verkleed verschijnen en bij sommige van deze mooie kostuums horen ook wel eens (nep) wapens.

Er zijn echter een aantal belangrijke wapen regels waar je rekening mee moet houden:

Airsoft- en paintball wapens

Airsoft of Paintball wapens zijn TEN STRENGSTE VERBODEN op Elfia. Airsoft wapens zijn vaak replica’s van echte wapens en vrijwel niet van echt te onderscheiden. Airsoft wapens zijn bij wet enkel toegestaan op daarvoor aangemerkte terreinen welke zijn aangemeld bij de Nederlandse Airsoft vereniging. De kasteelorganisaties en Elfia zijn hiervoor niet aangemerkt. Dit geldt ook voor wapens zonder munitie of batterijen. Bezoekers met Airsoft wapens zullen worden geweigerd bij de entree en eventueel van het terrein worden verwijderd. Wil je een nep ‘vuurwapen’ meenemen als een kostuumonderdeel, zorg er dan voor dat dit wapen op afstand te herkennen is als nep wapen en voorzie de loop van een gele of oranje dop.

Steekwapens

Scherpe steekwapens zijn NIET toegestaan op Elfia. Steekwapens mogen alleen worden gedragen als ze echt bot zijn (gemaakt).

Het vervoeren van steek-en slagwapens en van bogen op de openbare weg van en naar het evenemententerrein mag alleen plaatsvinden mits de genoemde wapens goed zijn ingepakt zijn en er minimaal drie handelingen nodig zijn om deze uit te pakken. Dit geldt óók op het evenemententerrein.

Wapens gekocht op Elfia moeten ten alle tijde in de verpakking blijven. De politie controleert regelmatig zichtbaar en onzichtbaar op deze wapens. Als koper ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze wet.

Nerf-wapens

Nerf wapens zijn toegestaan op Elfia en bezoekers mogen vrij met deze wapens rondlopen op het evenemententerrein.
Wapens die gemaakt zijn van rubber en/of latex (voor LARP, Roleplay etc.) zijn toegestaan.

Beveiliging en wapengebruik

De beveiliging en terreinorganisatie hebben in alle gevallen het laatste woord in het al dan niet toestaan van wapens. Het gebruik van wapens is alleen toegestaan voor entertainmentgroepen ingehuurd door de organisatie onder deskundig toezicht.

(Kruis)bogen

Het schieten met een zelf meegenomen (kruis)boog is niet toegestaan. Een boog spannen voor een foto is toegestaan, je mag hem alleen niet spannen met een pijl erop.

Standhouders

Verkoop van stompe steek-en slagwapens zonder scherpe snijvlakken is toegestaan mits de wapens een historisch karakter dragen (ouder dan de 20e eeuw) of een duidelijk Fantasy karakter hebben. Onder dezelfde voorwaarden is ook de verkoop van (kruis)bogen toegestaan. Verkoop van vuurwapens is niet toegestaan.