Menu Tickets

Elfia Arcen 2022

17 & 18 september

Elfia, het land waar je je dromen tot leven kunt brengen en delen met anderen. Een Rijk met een eigen vlag, paspoort en volkslied, geleid door een koninklijk staatshoofd die jaarlijks wordt gekozen.

 

Update 28 maart 2022: uitslag 1e verkiezingsronde

De 7 ambassadeurs van Elfia hebben in een geheime stemming de twee finalisten voor de troon van Elfia bekend gemaakt:

 • the Norse Protectors
 • the Court of the Ruby Queen

Op zondag 24 april zal de definitieve troonopvolger worden aangewezen in ‘the Passage”. En nu maar hopen dat onze huidige dictator, uncle Roly zijn macht zal afstaan.

Update 23 maart 2022: 1e verkiezingsronde

De 7 ambassadeurs van Elfia zullen binnenkort in een geheime stemming hun stem uitbrengen. De twee kandidaten met de meeste aantal stemmen zullen uitgenodigd worden om aanwezig te zijn in Elfia op 23 & 24 april. Op 24 april zal het hoofd van the diplomatic corps of Elfia namens alle ambassadeurs bekend maken welke kandidaat de meeste stemmen heeft behaald. Meteen na deze bekendmaking zal de winnaar gekroond worden tot nieuw staatshoofd van Elfia voor een periode van 1 jaar.

De kandidaten die op dit moment meedingen naar de positie van staatshoofd staan in willekeurige volgorde hieronder vermeld.

 

 • Commander Allyna & Counselor Melanie“I’m very invested and ambitious in all my projects and roles, when I have responsibilities I try my hardest to make sure everything is done correctly. I am raised with fantasy and magical realms, this gave me a creative mind and another way to look at the world. I’d work this creative view into the way I would lead Elfia”.

 • Halfdan & Saga, the Norse Protectors.: “we come from cold but beautiful lands and protect our home from dangers. We love to fight as well as to have fun and drink mead. We are curious of foreign lands and always are looking forward to new adventures and travels. One day as we were busy with our everyday life and simple tasks that kept us busy between travels, raids and feasts we heard the voices calling for us and we came to the seer who told us of our great destiny…to save the kingdom of Elfia and bring the joy and happiness back after dark lonely times, hunger and famish of its magical inhabitants. We felt the changes in us as we have learned of what Odin and Freya have prepared for us. We are ready to defend the Kingdom of Elfia from dangers surrounding it and bring back the magical blessings and bliss to magical creatures also known as Elfians. Grettir’s saga says that there is a time for everything.” Check out their Youtube videos

 • Ruby Queen Aurelia“as the current ruling party of our beloved homeworld Nirin, we know like no other how important it is to have stable leadership. In order to have peace amongst all people so divided and unique, one must be steadfast and true. Rulers need to seek wisdom and need to be familiar with the very people they ought to protect. However, as you are well aware, we are now naught but refugees from that beautiful world we once called Home (Nirin). Wrecked by the all-consuming shadowbeast that was one of our beloved first Kings of eld, we fled. And in doing so, we brought along anyone who we could rescue and bring to safety (some of which found a home at the Kindom of Elfia). By visiting the Kingdom of Elfia we hope to gather enough magic to create ourselves a new home like the one we have lost (or even better). And we invite all whom are willing, to join us.” Check out their Youtube videos

Hoe word jij ambassadeur?

Elke ambassadeur kan in principe 4 jaar aanblijven. Op dit moment zijn er ambassadeurs geinstalleerd voor UK, Spanje, Slovenia, Frankrijk, Belgie, Nederland en Duitsland. Ben jij inwoner van een land dat nog geen Elfia ambassadeur kent, en heb jij interesse om Elfia te representeren en te promoten in jouw land, meld je dan aan bij het kantoor van onze diplomatic corps in Spanje via email: diplomaticcorps @ elfia.com . Omschrijf duidelijk je motivatie. Wie weet kan jij dan de volgende keer de nieuwe troonopvolger kiezen.

 

update 1 maart 2022: de inschrijvingen zijn gestopt!

Vanaf 2022 zal er een en ander veranderen aan het reglement van de koninklijke verkiezingen van ons geliefde koninkrijk. Met de komst van Elfia ambassadeurs in verschillende landen ter wereld, is er ook gekozen voor een andere opzet van de verkiezingen.

Verkiezingen

Voorheen konden Elfianen tijdens het evenement stemmen op een kandidaat. Helaas kwam het aantal stemmen doorgaans niet boven de paar honderd uit. Daarom is nu gekozen voor een andere opzet. Stemrecht komt nu toe aan elke zittende ambassadeur of ambassadrice, en tevens een stem aan het regerende staatshoofd (ook in geval van een duo geldt dit als 1 stem). Op dit moment zijn er 7 ambassadeurs, in UK, Slovenie, Spanje, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Belgie. Elke ambassadeur behoudt de post voor doorgaans 4 jaar en heeft dus ook 4 jaar stemrecht. Elke nieuwe ambassadeur (hetzij ter vervanging van een oude ambassadeur, hetzij voor een ambassade post in een nieuw land) krijgt automatisch stemrecht. De verkiezingen vinden in het geheim plaats onder leiding van de marshal van het diplomatieke corps. In het geval van een staking van stemmen, is de stem van de marshal van doorslaggevende betekenis.

Wanneer eerstvolgende verkiezingen

De eerstvolgende verkiezingen zijn in 2022 voor het staatshoofd dat Elfia in dat jaar zal leiden. Kandidaten kunnen zich tot en met februari 2022 inschrijven middels onderstaand formulier

Hoe vergroot je je kans om verkozen te worden?

De ambassadeurs en het regerend staatshoofd kiezen uit alle kandidaten degene die volgens hen Elfia het beste kan vertegenwoordigen. Hierbij kijken zij niet alleen naar de geschreven verklaring maar vooral ook naar de presentatie. Dus hoe beter jij je presenteert in foto en/of video, hoe groter je kans wordt om verkozen te worden. Van groot belang is hierbij ook of de kandidaat plezier toont in zijn/ haar presentatie.

Een andere belangrijke meewegende factor is hoe goed en hoe actief jij Elfia na de verkiezingen kan en wil promoten middels de diverse sociale kanalen.

Staatshoofd of koninklijk paar?

Je mag als 1 persoon deelnemen aan de verkiezingen of met een partner en/of met een entourage. Er kunnen echter maximaal twee personen aangemerkt worden als gezamenlijk staatshoofd. Mocht je met meer dan twee mensen deelnemen, dan worden de anderen aangemerkt als entourage en niet als staatshoofd, mocht jij de verkiezingen winnen.

Wanneer winnaar bekendgemaakt?

De twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen tijdens de geheime stemming, zullen door de organisatie uitgenodigd worden om Elfia bij te wonen in april van dat jaar. Deze twee kandidaten mogen Elfia op beide dagen gratis meemaken (bestaat een kandidaat uit meer dan twee personen, dan hebben twee personen maximaal gratis toegang op zowel zaterdag als zondag). Tijdens een speciale plechtigheid op zondag zal de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt, en ook direct geinstalleerd worden door de Marshall of the Diplomatic Corps.

Gewonnen en dan?

 • Na de officiele installatie zal een kort defile gehouden worden waarbij het nieuwe staatshoofd gefeliciteerd wordt.
 • Tijdens Elfia in september van dat zelfde jaar en tijdens Elfia in het opvolgende jaar in april zal de winnaar Elfia officieel openen. Zorg dat je hiervoor altijd een zeer korte, maar ook ludieke openingstekst bij de hand hebt.
 • Uiteraard heb jij (en eventueel jouw mede-staatshoofd) gratis toegang tot Elfia in het jaar van de verkiezingen.
 • Ook als jij weer aftreedt, blijf je toegang houden op beide dagen van het Elfia evenement in zowel april als september.
 • Jij blijft het recht op gratis toegang behouden tot maximaal 10 jaar na afloop van jouw verkiezingsjaar. Ben jij als voorbeeld gekozen in 2022, dan behoudt je recht op gratis toegang tot en met het jaar 2032. Let op: het recht op gratis toegang is altijd persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Als staatshoofd krijg je ook een koninklijke onderscheiding, en nog een aantal andere geschenken.
 • Tijdens je regeerperiode zet je je blijvend pro-actief in voor de promotie van Elfia. Naast interviews die kunnen worden aangereikt door de organisatie van Elfia, word je ook geacht zelf actief media te benaderen. Na afloop van jouw regeerperiode vervalt deze plicht
 • Vanaf 2022 zal er elk jaar op de zaterdag van het april evenement, een speciale, zeer gelimiteerde herdenkingsmunt in brons verschijnen. Op de munt zal het staatshoofd die op dat moment nog regeert, afgebeeld worden. Overigens zal deze zeer exclusieve munt ook gebruikt kunnen worden voor catering consumptie.

 

Ambassadeur worden?

Zou jij graag na afloop van je regeerperiode door willen gaan als ambassadeur? Dien dan een (engelstalig) verzoek in via email aan diplomaticcorps@elfia.com . Er zijn meerdere mogelijkbeden:

 • heeft het land van jouw nationaliteit al een ambassadeur, dan wordt jouw kandidatuur overwogen voor de periode na afloop van de termijn van de huidige ambassadeur
 • heeft het land van jouw nationaliteit nog geen ambassadeur, en wordt jij geschikt bevonden om Elfia te vertegenwoordigen en te promoten in jouw land, dan kan jij vrij snel al aangesteld worden als ambassadeur. Jouw officiele installatie vindt dan wel plaats op het eerstvolgende Elfia event

Voor het inschrijfformulier, klik