You'll never dream alone
Menu Tickets

Elfia Arcen 2023

16 & 17 September

Wat is Elfia?

Elfia is een droomwereld, een fantasie-utopie, gevormd als een koninkrijk. Elfia bestaat parallel aan onze bestaande, huidige wereld

Waar is Elfia?

Elfia bestaat in een andere dimensie met een andere tijdzone. Daarom is het normaal gesproken ontoegankelijk en onbereikbaar

Wanneer is Elfia?

Maar soms, in zeldzame gevallen, niet meer dan twee keer per mensenjaar, raakt de Elfia-tijdzone kort de tijd van de aarde. En als dat gebeurt, hangt er magie in de lucht. Wanneer deze tijden elkaar beginnen te overlappen, verschijnt er een portaal. Dan kunnen Elfians de grens oversteken naar de mensenwereld, en wij mensen hebben de mogelijkheid om door dit tijdelijke portaal te gaan en in Elfia te verschijnen.

Wat is de portal?

De portal is in feite een enorme astronomische klok die door de eeuwen heen steeds gedetailleerder en ingewikkelder werd.

Waar is de portal?

Deze portal wordt beschouwd als de ‘heilige grond’ van Elfia, de tempel van Elfia, en bevindt zich in het hart, het centrum van het koninkrijk.

Wie is verantwoordelijk voor de portal?

Het astronomische portaal wordt altijd bewaakt door magiërs die als een soort priesters optreden. De belangrijkste magiër is Salem Dee. Hij observeert de reuzenwielen en raakt in een komische extase en trance wanneer de werelden botsen. Verstandig maar onhandig, vol ‘Eureka-vondsten’ die hij meestal meteen weer vergeet nadat hij ze heeft gemaakt.

Wie regeert Elfia?

Elfia wordt vertegenwoordigd door ambassadeurs met een Marshall van het corps diplomatique als de ‘primus inter pares’. De ambassadeurs leven op aarde maar komen twee keer per jaar samen in Elfia, wanneer de werelden botsen. Deze ambassadeurs kiezen elk jaar een nieuw staatshoofd in een geheime verkiezing. In principe kan elke Elfian gekozen worden. Kandidaten presenteren zich in videoclips. Kijk voor een lijst met royals van de afgelopen 20 jaar op de webpagina ‘List with Royals’.

Wie wil Elfia regeren?

De ambivalente gravin Catherina de Faos stamt af van de oudste nog bestaande Elfische adellijke familie, het Huis van de Faos. Haar bloedlijn geeft haar volgens haar eigenlijk het recht op koningschap en heerschappij over Elfia. Volgens haar zijn alle nieuw gekozen royals gewoon ‘nouveau royal’ en dus per definitie inferieur. Ze streeft naar macht, maar in haar positie moet ze uiterst voorzichtig en sluw zijn, allianties aangaan en op het juiste moment toeslaan. Ze is ervan overtuigd dat ze binnenkort haar troefkaart kan uitspelen in dit ultieme ‘Elfia-game of thrones’. Echter de komst van de ELF  heeft zand in de raderen van haar ‘thrones game’ gegooid.

Wie zal Elfia regeren?

De ontdekkingsreiziger marquis Alberto de Polo creerde een sensatie toen hij niet alleen restanten van Elflantis vond maar ook een baby ELF aantrof in een rieten mand. Hiermee was een 1011 jaar oude voorspelling uitgekomen: een ELF van het oorspronkelijke Elf oer-ras zou terugkeren in Elfia in het jaar 2022. Omdat de ELF pas volwassen zal zijn over 111 jaar en dus dan pas koning over Elfia kan worden, zal in de tussentijd elk jaar een nieuwe ‘head of state’ gekozen blijven worden. Gravin Catherina heeft zich kunnen opwerpen als regentes van de ELF, maar veel kwaads zal ze niet kunnen uitrichten, omdat Salem Dee tegelijkertijd is aangewezen als leraar en opvoeder van de jonggeborene.