Menu Tickets

Elfologen staan voor een raadsel

111.000 Jaar Oud Elf Skelet

Op het strand achterin Elfia in Water World zijn elfologen driftig bezig met opgravingen. Ze hebben een skelet gevonden van een elf, vermoedelijk daterend uit de Mesozelfic periode. De elf lijkt te zijn gedood met een voorwerp dat de elfologen niet thuis kunnen brengen. Heb je enige archeologische kennis, en denk je te kunnen helpen, meld je dan bij dit opgravingskamp.

 

 

Optredens

Saturday
Sunday