Menu Tickets
Terug naar Historie

De geschiedenis van Elfia gaat eeuwen terug, en er is meer geschiedenis dan dat wij mensen kunnen bevatten. Toch hebben wij enkele oude scrollen gevonden met de verhalen van de koninklijke leiders van Elfia en hun regeerperiode. Wij zullen zo veel mogelijk van de geschiedenis ontcijferen om dit met onze inwoners te kunnen delen.

Earane I

In het mensenjaar 2008 werd de eerste koningin van Elfia gekroond: Earane I. De nacht-elf had de moeilijke taak om ondanks haar afkomst ook het respect af te dwingen bij de onrustige orc- en vampier- minderheden.  Dit lukte wonderwel goed. Haar populariteit groeide tijdens haar regeerperiode zienderogen.  Toen de tweede Vampia oorlog uitbrak in het begin van 2009 kon ze ook rekenen op een brede steun onder alle bevolkingslagen. De invasie ging echter zo snel en vond zo verspreid plaats, dat ze haar leger niet goed genoeg kon voorbereiden. Maar zij zag in dat de Mongoblins koste wat kost tegengehouden moesten worden voordat zij de hoofdstad konden bereiken. Toen de elfen de slag bij de Delf dreigden te verliezen, schoot zij persoonlijk te hulp en hield zij bijna 24 uur stand voordat ze zich terug moest trekken achter de stadsmuren.

Gyan en Netel

Ondertussen waren nieuwe verkiezingen in volle gang.  Deze stonden uiteraard volledig in het teken van de apocalyptische dreigingen. Omdat Earane zich volgens de Elfia grondwet niet opnieuw verkiesbaar mocht stellen, werd met overgrote meerderheid  koning Gyan en koningin Netel tot staatshoofden gekozen. Ook de Elfia-vampieren stelden zich als één man achter de troonopvolgers op. Tijdens de troonswisseling in april 2009 kregen de nieuwbakken vorsten het meteen stevig voor hun kiezen, met dramatische gevolgen. Na de dood van Radin vond er nog een korte veldslag plaats met de Mongoblins aan de oevers van de Delf.  De oudste zoon van Gyan en Netel, Sancto vocht mee. Een verradelijke laatste Nazgul aanval maakte een totaal onverwacht einde aan zijn leven. Koningin Netel  kon het verlies van haar dierbare kind niet verdragen en trok zich terug in een klooster. Daar slijt ze nu haar dagen als zuster Netelia. Ondertussen liet koning Gyan zich bijstaan door zijn tweede zoon, kroonprins Sissus en diens geslepen raadsvrouwe Grau. Hoewel Sissus meer geïnteresseerd was in schoenen en handtassen dan in staatszaken, probeerde Grau hem toch zover te krijgen om zijn wijze vader zonder verkiezingen op te volgen. In september 2009 werden diverse moordcomplotten beraamd op koning Gyan, gelukkig zonder enig resultaat. Niet bewezen kon worden dat de raadsvrouwe Grau achter de moordaanslagen zat, hoewel iedere inwoner wist dat zij wel de kwade genius moest zijn. Grootmoedig als hij was, wilde koning Gyan zijn zoon en diens raadsvrouw niet straffen. Mogelijk was hij ook bang om na zijn vrouw en zijn eerste zoon, ook zijn tweede zoon te verliezen. Hij moedigde zijn zoon wel aan om mee te doen aan de verkiezingen, maar bepaalde uit voorzorg dat de nieuw gekozen vorst een half jaar zou kunnen regeren in plaats van een vol jaar. Mocht Sissus absoluut falen als nieuwbakken koning, dan zouden de gevolgen nog te overzien zijn.

Bifi en Mutti

Niemand had echter rekening gehouden met de verkiesbaar stelling van de Greenthing Bifi. Deze groene goblina was eigenlijk te jong om deel te nemen aan de verkiezingen. De oplossing werd gevonden in het aanstellen van een regentes. En onder die voorwaarde kon Bifi met overweldigende meerderheid gekozen worden tot nieuwe vorstin. Aan haar zijde verscheen koningin-moeder Mutti. Niet iedereen was echter even blij met deze aanstelling, te meer omdat de Greenthingz niet echt bekend stonden als de grootste elfen liefhebbers. In de verkiezingsstrijd had Mutti zich ook nog laten ontvallen dat ze wel een voorstander was van een vleugeltax: iedereen met een of meer vleugels zou extra belasting moeten betalen. Eenmaal op de troon bleken Bifi en Mutti echter minder streng te zijn voor hun bevolking als eerst werd gevreesd. Echte opstanden bleven daardoor uit.

Flint & Ninde

De piraten koning en koningin hebben dapper het stokje overgenomen van de Greenthingz. Helaas, zoals piraten bekend staan, zijn Flint en Ninde met de Noorderzon vertrokken en hebben zij al hun geschriften meegenomen. Er is een ploeg van zeewezens die de piraten in de gaten houdt en de verhalen die meewaaien op de wind volgen, in de hoop het echte verhaal van Flint en Ninde te kunnen delen met de Elfianen.

Midas & Avaritia

Midas kwam met een heldere belofte. Goud. Maar dat was ook alles wat hij bood. In ruil daarvoor breidde hij zijn enorme gouden koninkrijk uit. Het volk van Elfia zwichtte voor zijn beloftes, maar ontdekte snel dat het gouden rijk een duister randje had. Voedsel werd oneetbaar na zijn aanraking, bedden te hard om op te slapen.. en maar niet te spreken over de mensen die hij aanraakte! Het land verarmde en haar bewoners verlangden terug naar een simpelere tijd van echte overvloed. Hoe meer goud er kwam, hoe minder het waard werd. Tot goud zelfs minder waard werd dan steen.
Zijn koningin Avaritia bleek een spionne voor een steampunk luchtpiraten crew die alleen maar op zijn rijkdom uit was om haar nieuwe luchtschip te bekostigen. Zij werd tijdens zijn regeerperiode ontmaskerd als Therese Airheart en gevangen gezet door de wachters van Midas. Inmiddels is zij bevrijd door haar collega’s… haar locatie is tot op heden onbekend.
Midas zijn regeerperiode kwam door alle narigheden snel ten val. Midas kon het verraad en verlies van zijn macht niet aan en draaide door. Hij slijt zijn dagen nu als Midas de Nar aan het hof van Elfia.
Een ding hebben we van Midas en Avaritia wel geleerd: Elfia’s ogenschijnlijk gouden tijden bleken een duistere bladzijde in haar geschiedenis. Het is nooit alles goud wat er blinkt.

Vladimulder

Nadat Therese Airheart met behulp van de onderwereld Midas ten val heeft gebracht, kwam de eeuwenoude voorspelling uit: Na kapitalisme zullen de ondoden leiden over Elfia. Voor een ruime periode ging dit erg goed en leefden de levenden en de ondoden vredig naast elkaar. Echter na een tijd werden de ondoden onrustig en werd het voor hun steeds moeilijker om zich onder de levenden te bevinden. Ook koning Vladimulder zelf had moeite met het in bedwang houden van zijn bloedlust en vergreep zich steeds vaker aan de huishoudelijke elfjes. Na goed overleg is er besloten dat Vladimulder met zijn gevolg het noordelijke land Daemonia zouden innemen en hier hun ondode levenstijl uitoefenen. Vladimulder krijgt jaarlijks donaties van de bloedbank, om zo veel mogelijk onschuldige levens te kunnen sparen.

Britteke & Kat
Knoet & Morg
Morgana & Kalina

De twee koninklijke zussen van licht en donker hebben dapper geprobeerd om het koninkrijk eerlijk te verdelen en om licht en duister goed samen te verlopen. Ondanks het vele gekibbel ging het regeren goed, totdat er een opstand was van het volk. Ze konden niet aanzien dat de duistere Morgana haar zus Kalina zo donker behandelde en hebben haar vermoord. Kalina was verscheurd van verdriet en heeft het koningschap opgegeven naar de volgende kandidaten.

Anarane Linwelin & Gildor Ringeril

Na de roerige jaren en het verdriet en de schok onder het volk na de dood van Morgana werd er massaal besloten dat het tijd was voor de elven om terug te komen naar Elfia. Anarane en Gildor hebben met behulp van de oudere koningsparen hun weg naar Elfia gevonden en hun plek op de troon ingenomen. Zij hebben vele jaren over Elfia geregeerd en brachten magie en harmonie terug naar het land. Deze statige vorsten hebben bewezen goed te zijn voor Elfia. Zo hebben zij met behulp van de druïden ervoor gezorgd dat de beschermheer Draconis Elfia zijn plaats als beschermer weer innam en ervoor zorgde dat het de volkeren van Elfia in vrede kunnen leven.

De scrollen met de verdere koninklijke geschiedenis worden momenteel nog vertaald naar algemene mensen taal, zodat ook het mensenras de geschiedenis van Elfia kan leren.