Menu Tickets

Elfia Arcen 2024

21 & 22 September
25 september 2022

Wat is er aan de hand met de Elfia ticket prijzen?

Nieuws

Er is veel te doen rond de ticket prijzen voor Elfia. Voorheen konden we fikse kortingen geven op de €35 dagtickets die we – voor de covid crisis – nog bij de dagkassa’s, bij de poort verkochten. Nu kunnen we nog slechts kleine kortingen geven op de normale zondagtickets (‘good elf tickets’) , en hebben we de normale zaterdagtickets (‘good elf tickets’) zelfs iets moeten verhogen naar €37,90.
Die fikse kortingen zijn helaas voorbij. We hadden het heel graag gehandhaafd maar staan met onze rug tegen de muur. Niet alleen inflatie op praktisch alle fronten nekt ons volledig, maar ook de beperkingen in het toelaten van het aantal bezoekers hebben onze inkomsten drastisch verminderd.

Aantal bezoekers

Voor de covid crisis konden we bijna 15.000 bezoekers per dag toelaten. Nu hebben – vanuit hun optiek volkomen terecht – beide kasteellocaties besloten om hun kostbare parken en bebouwingen beter te beschermen en een limiet te stellen aan aantallen bezoekers. Bij kasteel De Haar heeft dit geresulteerd in het feit dat de zeer succesvolle Country & Xmas Fair vanaf 2023 niet meer mag plaatsvinden. Omdat wij ons neergelegd hebben bij een limiet van 11.000 bezoekers per dag, mag Elfia nog wel plaatsvinden bij kasteel De Haar. Bij de kasteeltuinen Arcen geldt er een nog strengere daglimiet van 8.000 bezoekers per dag. Dit alles heeft geresulteerd in een enorme vermindering van onze inkomsten.

Inflatie

De inflatie die op dit moment overal de nek zeer ver uitsteekt, giert door alle lagen van een evenement als Elfia. Uiteraard zijn de extreem gestegen energieprijzen overal voelbaar. Kastelen zelf kampen met een verviervoudiging van de energiekosten van hun historische locaties; artiesten en entertainers worstelen met extreme transportprijzen en ook zij moeten dit verhalen op een evenementorganisatie als Elfia. Voor leveranciers (van bijvoorbeeld huurmateriaal als toiletten, aggregaten, tenten en hekken) is er zelfs een dubbele kostenstijging die op het bord van de evenementorganisatie komt: niet alleen de transportkosten, maar ook het feit dat veel personeel tijdens de covid crisis is weggevloeid naar andere sectoren, waardoor salariskosten noodgedwongen moeten stijgen, moeten worden doorgeschoven naar Elfia.

 

Parkeren

De parkeerkosten bij de kasteeltuinen Arcen zijn nog enigszins onder controle gebleven, maar het parkeren in de weilanden rond kasteel De Haar staat onder grote druk. Natuurmonumenten heeft zelf noodgedwongen zijn huurprijzen moeten verveelvoudigen; kasteel De Haar zelf heeft helaas het eigen grote parkeerveld voor driekwart moeten afstaan aan de nabijgelegen golfclub; en de prijs van transport, huur en leggen van de ijzeren rijplaten die met honderden nodig zijn voor de modderige weilanden is vervijfvoudigd.

Vrijwilligers

Voorheen deden wij als organisatie voor het grootste deel een beroep op vrijwilligers, waardoor wij goedkoper konden opereren. Maar de druk op deze fantastische en onmisbare groep is te groot geworden. We hebben al meer professionals moeten aantrekken om een aantal kerntaken over te nemen en zullen dit nog verder moeten doorzetten.

Geen overheidssteun

Wij hebben tijdens de Covid crisis – door een aparte bedrijfsconstructie – geen enkele cent overheidssteun gekregen. Hierdoor hebben we tijdens de crisis letterlijk al onze in de loop der jaren opgebouwde financiele reserves verloren. Wij hebben dus ook geen reserves meer om – al dan niet tijdelijk – de extreem gestegen kosten zelf te kunnen opvangen.

 

Conclusie

Al deze factoren hebben er toe geleid dat wij tot ons eigen grote verdriet, ons niet meer de luxe kunnen permitteren om de Elfia entree tickets met grote kortingen te verkopen. Voorheen hadden wij 20% van de dagtickets en van de weekendtickets met meer dan 50% korting in de verkoop. Dit gaat echter niet meer.

De enige oplossing is helaas om de meeste kortingen op de entree tickets te laten vallen, en om de entreeprijs van de zaterdag zelfs met €2,90 te verhogen. Wij snappen heel goed dat een aantal Elfia fans het zelf ook niet breed hebben, en hadden gehoopt deze kortingen te kunnen handhaven, maar wij staan door de bovengenoemde factoren echt met onze rug tegen de muur. Om Elfia te laten bestaan, hebben wij geen andere keuze dan de kortingen grotendeels te laten vallen. Wij hopen en bidden dat zowel wij als organisatie als jullie als Elfianen niet nogmaals verrast worden door nog meer inflatie en nog verdere beperkingen in bezoekersaantallen.