Regels m.b.t. 'wapens' op Elfia

Wij krijgen steeds meer vragen rondom de regels m.b.t. wapens op Elfia.
Deze regels staan al enige tijd in de bezoekersvoorwaarden onder paragraaf 9 en 10.
Voor de duidelijkheid hebben we ze hier onder nog eens uitgelicht.

 9.    WAPENS
1. Airsoft of Paintball wapens zijn NIET toegestaan op Elfia. Airsoft wapens zijn vaak replica’s van echte wapens en haast niet van echt te onderscheiden. Airsoft wapens zijn bij wet enkel toegestaan op daarvoor aangemerkte terreinen welke zijn aangemeld bij de Nederlandse Airsoft vereniging. De kasteelorganisatie en Elfia zijn hiervoor niet aangemerkt en Airsoft wapens zijn daarom TEN STRENGSTE VERBODEN op ons evenement. Dit geldt ook voor wapens zonder munitie of batterijen. Bezoekers met Airsoft wapens zullen worden geweigerd bij de entree en eventueel van het terrein worden verwijderd.
Wilt u een “vuurwapen” meenemen als een kostuumonderdeel zorgt u er dan voor dat dit wapen vanaf afstand te herkennen is als nep wapen en voorzie de loop van een gele of oranje dop. Nerf wapens vormen geen probleem in Elfia.
Een bezoeker mag op het evenemententerrein vrij rondlopen met bovengenoemde Nerf wapens. Het gebruik van de wapens mag alleen onder deskundig
toezicht gebeuren en op minimaal 5 meter afstand van het publiek. 
Het schieten van een (kruis)boog mag alleen gebeuren onder deskundig toezicht en van het publiek af op daartoe aangewezen schietbanen.

Scherpe steekwapens zijn niet toegestaan op Elfia. Steekwapens mogen alleen gedragen worden als ze bot zijn (gemaakt).
2. Het vervoeren van steek-en slagwapens en van bogen op de openbare weg van en naar het evenemententerrein mag alleen plaatsvinden mits de genoemde wapens goed ingepakt zijn en pas met meer dan drie handelingen uitgepakt kunnen worden.
3. Wapens ( voor LARP, Roleplay etc.) die gemaakt zijn van rubber en/of latex zijn wel toegestaan.
4. De beveiliging en terrein organisatie hebben echter het laatste woord in het niet toestaan van wapens.
5. Op Elfia is verkoop van stompe steek-en slagwapens zonder scherpe snijvlakken toegestaan mits de wapens een historisch (ouder dan de 20e eeuw) karakter dragen of een duidelijk Fantasy karakter vertonen. Tevens is de verkoop van (kruis)bogen toegestaan. Ook deze wapens moeten hetzij een historisch hetzij een Fantasy karakter uitdragen. Pijlen mogen alleen verkocht worden mits deze een stompe punt hebben en geen snijkanten. Verkoop van vuurwapens is niet toegestaan

10.    IN BESLAG NAME
1. Elfiabehoud zich het recht voor goederen/producten in beslag te nemen die naar het idee vande organisatie een gevaar kunnen vormen voor de eigenaar of anderen. Deze worden opgeslagen en kunnen door de eigenaar aan het einde van het evenement weer opgehaald worden bij de organisatie.

2. Elfia is niet verantwoordelijk voor diefstal, vernieling of andere gebreken die ontstaan tijdens de inbeslagname van de goederen/producten.
3. In beslag genomen goederen worden 2 weken na inbeslagname bewaard. Daarna worden de goederen vernietigd.