FAQ & Bezoekersvoorwaarden

WANNEER, WAAR EN HOE LAAT IS ELFIA?

DATUM: 23 & 24 SEP 2017

Openingstijden:
Zaterdag: 10.00 – 22.00 uur 
zondag: 10.00 - 19.00 uur

Kasteeltuinen Arcen
Lingsforterweg 26
5944 BE  Arcen

TREINEN, PENDELBUSSEN, AUTO; HOE KOM IK ER?
Voor routebeschrijvingen check 'reis & verblijf' in onze menu balk

WAT KOSTEN DE TOEGANGSKAARTEN?
Voorverkoop: check 'tickets' in ons hoofdmenu

HOEVEEL MENSEN ZIJN TOEGESTAAN OP HET TERREIN VAN ELFIA? 
Vanwege de situaties van vorig jaar, waar op sommige momenten teveel personen bij entreehekken en op de parkeerplaats waren, hebben wij, samen met de lokale autoriteiten (waaronder de Gemeente, politie en kasteelorganisatie), besloten de hoeveelheid mensen op het terrein te beperken tot 15.000 per dag. We willen je daarom adviseren om je kaartje op tijd aan te schaffen zodat je er zeker van kunt zijn dat je een heerlijke dag Elfia kunt beleven.

WAAR ZIJN DE TOEGANGSKAARTEN TE KOOP?
De kaarten zijn online hier te koop. Omdat de servicekosten bij aanschaf van tickets via winkels zo onredelijke hoog zijn, hebben wij de mogelijkheid om via een winkel tickets te kopen afgeschaft. Je kan wel losse tickets kopen aan de kassa's van het kasteel tijdens Elfia, mits de tickets niet uitverkocht zijn. 

KAN IK DE TICKETS OP MIJN SMARTPHONE LATEN SCANNEN?
Ja, het is mogelijk om de tickets op je smartphone te laten scannen, zodat een papieren versie van de tickets niet persé noodzakelijk is. Zorg er echter wel voor dat je telefoon is opgeladen voordat je naar het evenement gaat!

WAT TE DOEN ALS IK MIJN BESTELDE KAARTJE KWIJT BEN OF EEN KAARTJE VOOR DE VERKEERDE DAG BESTELD HEB? 
In al deze situaties kan je e-mailen met de support afdeling van Ticketscript, onze ticket provider:  support@ticketscript.com. Zij zullen je binnen enkele uren terugmailen. Hou goed in de gaten voor welke dag je tickets bestelt. Vanwege logistiek-technische redenen is het niet langer meer mogelijk om tickets van de ene dag om te ruilen voor tickets van de andere dag.

IS HET KASTEEL ZELF OOK TE BEZICHTIGEN TIJDENS ELFIA?
Ja, in het kasteel worden rondleidingen georganiseerd tijdens Elfia. Dit wordt geregeld door het Kasteel zelf en gaat buiten de Elfia organisatie om. Entree kost €7.50 per persoon.

WAT KOST HET PARKEREN VAN EEN AUTO TIJDENS ELFIA?
Een parkeerkaart is geldig voor een dag en kost €5,00. Deze parkeerkaarten kunnen worden aangeschaft aan de kassa’s van het kasteel zelf en dienen te worden getoond als je het parkeerterrein verlaat.   

IS EEN GELDAUTOMAAT AANWEZIG OP ELFIA?
Er is géén geldopname mogelijk op het kasteelterrein. Wel is er een geldautomaat in het dorp op ongeveer 10 minuten lopen. Er wordt echter aangeraden om zelf voldoende contant geld mee te nemen.

KAN IK MET GELD OF SPECIALE MUNTEN ETEN EN DRINKEN KOPEN?
Op Elfia kan je met euro's  eten en drinken kopen.
Er worden geen speciale eet- en drinkmunten verkocht. 

TOILET COSTS?
De toiletkosten bedragen € 0.50 per keer.

MAG IK EIGEN ETEN EN DRINKEN MEENEMEN?
Officieel mogen geen eigen eet- en drinkwaren meegenomen worden. Op grote hoeveelheden zal bij de ingang zeker gelet en gecontroleerd worden. We maken een uitzondering voor mensen met een speciaal dieet, mits ze dit op verzoek redelijk kunnen aantonen.  

IS DE PROGRAMMERING ELKE DAG HETZELFDE OF VERSCHILLEND?
De programmering is op alle dagen grotendeels gelijk, tenzij anders vermeld. Heel soms kan het zijn, dat een acteur, schrijver of speciale gast maar op één dag aanwezig kan zijn. Door de volle programmering is het zeker de moeite waard om Elfia twee dagen te bezoeken, aangezien het bijna onmogelijk is om alle activiteiten op één dag te bezoeken. 

VEEL MENSEN GAAN VERKLEED NAAR ELFIA. IS DAT VERPLICHT?
Iedereen bezoekt de Elfia zoals hij of zij dat zelf wil. Verkleed of niet verkleed, dat maakt niet. Maar het bevordert uiteraard wel de sfeer als bezoekers in kostuum komen. 

ZIJN ER LOCKERS OM MIJN SPULLEN/TASSEN OP TE BERGEN?
Ja bij de Merchandise&Lockers stand van Elfia, kan je tegen betaling van €5 per dag je spullen opbergen. Je kan zelfs met een leuke korting een Elfia shopper erbij kopen om je spullen in op te bergen. Ook leuk voor thuis!

MOGEN DIEREN MEE OP HET TERREIN VAN DE ELFIA? 
Honden mogen mee het terrein op, mits ze aangelijnd zijn. Overige dieren zijn alleen toegestaan in overleg met de organisatie.

MAG IK FOTOGRAFEREN OP HET EVENEMENTTERREIN?
Er mag gefotografeerd worden tijdens en op het evenement, zolang het voor privé gebruik is en het niet een commercieel doel dient. Beroepsfotografen kunnen een aanvraag doen voor een perskaart bij Anneke@elfia.com. De organisatie behoudt wel het gebruiksrecht op alle gemaakte foto’s (zie ook algemene voorwaarden).

WAAR KAN IK OVERNACHTINGSACCOMMODATIES VINDEN?
Er is i.s.m met Elfia een Elfia camping vlak in de buurt van Kasteel Haarzuilen. Zie verder reis&camping We willen je verder helpen met het regelen van andere overnachtingen door je een klein overzicht te geven hoe je een aantal accommodaties kunt vinden in de buurt van Elfia. Mocht je dus alvast een dagje eerder richting Elfia willen komen of als je beide dagen komt, is het handig een overnachtingsplekje te hebben. Je vindt dit overzicht op onze website

IN HOEVERRE IS HET TERREIN VAN ELFIA TOEGANKELIJK VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS? 
Het terrein van de Elfia is open voor iedereen, echter zijn er wel beperkingen voor rolstoelgebruikers en minder-validen. Sommige delen zijn moeilijk(er) te begaan met een rolstoel.  Op het terrein zijn invalidentoiletten aanwezig. Er zijn op het kasteel een beperkt aantal rolstoelen te leen.

MAG IK VUUR SPUWEN OP HET TERREIN TIJDENS ELFIA? 
Het is toegestaan vuur te spuwen, echter dien je wel je eigen materiaal mee te nemen; je dient met zorg vuur te spuwen en niets of niemand schade te berokken; en je dient te allen tijde de aanwijzingen van de Elfia organisatie en/of brandweer op te volgen.   


BEZOEKERSVOORWAARDEN                                        

1.    TERREIN
1. Het is te allen tijde verboden het gras dat om lint is, te betreden. Volg altijd de instructies van de medewerkers van Elfia en de kasteelorganisatie op.
2. Het terrein is geopend voor bezoekers van 10.00 uur tot 22.00 uur op zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur. Na sluiting van het terrein worden bezoekers verzocht om te vertrekken.
3. Elfia is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade welke ontstaan aan bezoekers en/of goederen tijdens Elfia, als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van andere bezoekers, standhouders of de organisatie van Kasteel Arcen.
4. Elfia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen en/of ongelukken die zich voordoen op het Elfia terrein
5. Het is niet toegestaan stoelen, banken en/of tafels mee te nemen naar het festivalterrein.
6. Het is niet toegestaan eten en/of drinken mee te nemen naar het festivalterrein.
7. Het in bezit hebben, verkopen of nuttigen van sterke dranken is verboden
8. Het in bezit hebben, verkopen of gebruiken van (soft)drugs is verboden.
9. Heb respect en zorg goed voor de gebouwen, flora en fauna Dat betekent o.a. dat er geen planten geplukt mogen worden, geen attributen in het park beschadigen en dat er geen afval buiten de afvalbakken achtergelaten mag worden.

2.    TICKETS EN TOEGANG
1. Alleen originele tickets zijn geldig.
2. Tickets zijn alleen geldig voor de dag die op het ticket is aangegeven.
3. Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld.
4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van het ticket.
5. Kinderen van 2 jaar oud en jonger mogen kosteloos naar binnen.

3.     ETEN EN DRINKEN
1. Zoals gebruikelijk is op andere festivals, is het niet toegestaan om met eten/drinken Elfia te betreden.
2. Twee drinkwater punten zijn aanwezig op het terrein, waar gratis water beschikbaar is.

4.    PROGRAMMA
Alle genoemde gasten zijn onder voorbehoud in het programma opgenomen. Elfia is niet aansprakelijk voor afwijkingen in het programma. 

5.    FLYEREN OP EN RONDOM ELFIA 
1. Actief flyeren op het terrein is niet toegestaan, dit geldt ook voor de parkeerplaats en de omliggende locaties. Onder flyeren wordt verstaan het uitdelen van folders, autoruit plakkers, paal, muur en raam reclame.
2. Het verbod op flyeren is een verbod van zowel de gemeente, politie, als Elfia vanwege algemene orde en milieu overwegingen.
3. Indien wij illegaal flyeren constateren zal de boete hiervoor € 250,- per flyer bedragen.

6.    BEELD EN GELUIDSOPNAMEN
1. Elfia behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopnamen, wel of niet in opdracht, te (laten) maken.
2. Wanneer iemand deel neemt aan Elfia, is hij/zij ervan op de hoogte dat je op foto’s terechtkomt die ook voor de publiciteit van Elfia gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
3. Publicatie van opnamen door Elfia geeft geen enkele recht op welke vergoeding dan ook.
4. Het meenemen van amateur foto- en video apparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.
5. Gebruik van materiaal, dat op Elfia gemaakt is, is alleen toegestaan voor particulier gebruik.
6. Beeld-en geluidsopname die gemaakt zijn op Elfia, zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van dit materiaal is schriftelijke toestemming vereist van de organisatie van Elfia.

 7.    VERKOOP
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Elfia op en rondom het Elfia terrein producten te verkopen. Hieronder valt ook particuliere verkoop en verkoop van etenswaren en dranken.

 8.    VERKOCHTE PRODUCTEN
1. Elfia is niet verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door standhouders.
2. Elfia is niet aansprakelijk voor gebreken aan verkochte producten.
3. Elfia streeft er naar dat standhouders, bezoekers en entertainers zoveel mogelijk gebruik maken van dierenhuiden en bont wat afkomstig is van dieren die niet specifiek gefokt zijn voor hun huid of bont.

 9.    WAPENS
1. Airsoft of Paintball wapens zijn NIET toegestaan op Elfia. Airsoft wapens zijn vaak replica’s van echte wapens en haast niet van echt te onderscheiden. Airsoft wapens zijn bij wet enkel toegestaan op daarvoor aangemerkte terreinen welke zijn aangemeld bij de Nederlandse Airsoft vereniging. De kasteelorganisatie en Elfia zijn hiervoor niet aangemerkt en Airsoft wapens zijn daarom TEN STRENGSTE VERBODEN op ons evenement. Dit geldt ook voor wapens zonder munitie of batterijen. Bezoekers met Airsoft wapens zullen worden geweigerd bij de entree en eventueel van het terrein worden verwijderd.
Wilt u een “vuurwapen” meenemen als een kostuumonderdeel zorgt u er dan voor dat dit wapen vanaf afstand te herkennen is als nep wapen en voorzie de loop van een gele of oranje dop. Nerf wapens vormen geen probleem in Elfia.
Een bezoeker mag op het evenemententerrein vrij rondlopen met bovengenoemde Nerf wapens. Het gebruik van de wapens mag alleen onder deskundig
toezicht gebeuren en op minimaal 5 meter afstand van het publiek. 
Het schieten van een (kruis)boog mag alleen gebeuren onder deskundig toezicht en van het publiek af op daartoe aangewezen schietbanen.

Scherpe steekwapens zijn niet toegestaan op Elfia. Steekwapens mogen alleen gedragen worden als ze bot zijn (gemaakt).
2. Het vervoeren van steek-en slagwapens en van bogen op de openbare weg van en naar het evenemententerrein mag alleen plaatsvinden mits de genoemde wapens goed ingepakt zijn en pas met meer dan drie handelingen uitgepakt kunnen worden.
3. Wapens ( voor LARP, Roleplay etc.) die gemaakt zijn van rubber en/of latex zijn wel toegestaan.
4. De beveiliging en terrein organisatie hebben echter het laatste woord in het niet toestaan van wapens.
5. Op Elfia is verkoop van stompe steek-en slagwapens zonder scherpe snijvlakken toegestaan mits de wapens een historisch (ouder dan de 20e eeuw) karakter dragen of een duidelijk Fantasy karakter vertonen. Tevens is de verkoop van (kruis)bogen toegestaan. Ook deze wapens moeten hetzij een historisch hetzij een Fantasy karakter uitdragen. Pijlen mogen alleen verkocht worden mits deze een stompe punt hebben en geen snijkanten. Verkoop van vuurwapens is niet toegestaan

10.    IN BESLAG NAME
1. Elfia behoud zich het recht voor goederen/producten in beslag te nemen die naar het idee van de organisatie een gevaar kunnen vormen voor de eigenaar of anderen. Deze worden opgeslagen en kunnen door de eigenaar aan het einde van het evenement weer opgehaald worden bij de organisatie.

2. Elfia is niet verantwoordelijk voor diefstal, vernieling of andere gebreken die ontstaan tijdens de inbeslagname van de goederen/producten.
3. In beslag genomen goederen worden 2 weken na inbeslagname bewaard. Daarna worden de goederen vernietigd. 

11.    ENQUÊTEREN
Enquêteren is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie. Hieronder vallen petities, enquêtes en vragenlijsten in elke vorm.

12.    VERVOER
In de directe omgeving van het kasteel kan men parkeren. De parkeergelegenheid wordt verzorgd door de kasteelorganisatie. Elfia draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid noch is zij aansprakelijk voor enige schade. 

13.    VERSTREKKEN GEGEVENS
Elfia verstrekt haar adresbestanden niet aan derden. Indien u uit dit bestand wenst te worden verwijderd kunt u dit e-mailen melden aan Elfia: Elfoffice@elfia.com

14.    GEDRAG
1. Het publiek is vrij zich te kleden en te gedragen zoals zij wensen, zolang zij maar respectvol naar andere bezoekers toe zijn.
2. Verboden zijn attributen (dit geldt ook voor accessoires en kostuums) en uitingen met een politiek karakter (zowel extreem links als ook extreem rechts), discriminatoir karakter of die in strijd zijn met bepalingen uit de Nederlandse grondwet. Ook verboden zijn de door de Hoge Raad der Nederlanden verboden afbeeldingen van het Nazi-hakenkruis (swastika) en het Nazi SS-teken.
3. Bovendien tolereren wij geen (verbaal) geweld. In het geval van een dispuut wendt u zich dan tot een medewerker van Elfia, het is uitdrukkelijk verboden het recht in eigen handen te nemen.

15.    OVERIGE BEPALINGEN
1. Honden zijn niet op alle delen van het terrein toegestaan, deze zijn met borden aangegeven. De honden moeten aangelijnd zijn.
2. Paarden zijn alleen toegestaan, indien men hiervoor schriftelijke toestemming heeft gekregen van de organisatie van Elfia.
3. Open vuren zijn niet toegestaan, tenzij men hiervoor schriftelijke toestemming heeft gekregen van de organisatie van Elfia.
4. Het Elfia terrein is beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Door het gehele park en in het kasteel zijn invaliden toiletten aanwezig.
5. Bezoekers, werknemers en derden dienen zich naast deze bezoekersvoorwaarden ook te houden aan de voorwaarden van de kasteelorganisatie. Deze voorwaarden kunt u vinden op de website van de kasteelorganisatie.
6. Ongewenste bezoekers kunnen zonder verdere opgaaf van reden door de organisatie de toegang tot het terrein ontzegd worden.